Spolupráce s partnery


GREEN logistics

Jsme členy skupiny GREEN logistics, zajišťující zpětný odběr pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů s ukončenou životností. Konečný uživatel může u nás bezplatně odevzdat odpadní pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátory bez ohledu na výrobní značku či na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nové pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru a bez nároku na úplatu za tento odběr.

GREEN logistics

Callparts Recycling

Jsme členy několika sdružení a profesních spolků. Jsme například členy SZA - Sdružení zpracovatelů autovraků, z.s. a také součástí mezinárodní sítě Callparts Recycling GmbH. Naší snahou je spolupracovat s nejlepšími.

Callparts Recycling

ReMetall Česká republika s.r.o.

Spolupracujeme s koncovým zpracovatelem, německou firmou REMETALL Deutschland AG, přes výhradní české zastoupení ReMetall Česká republika s.r.o. Firma ReMetall AG disponuje nejmodernější tavírnou, která umožňuje nejefektivnější extrakci kovového obsahu. Díky mnohaletým zkušenostem měření a laboratorních analýz vytvořila firma ReMetall obsáhlý unikátní katalog katalyzátorů na jehož základě každý dodaný katalyzátor přesně identifikujeme a naceníme Vám jej na naší provozovně vždy dle aktuálních cen! Vzhledem k tomu, že mezi námi a zpracovatelem již nejsou žádné další mezičlánky, jsme schopni nabídnout férové ceny.

ReMetall Česká republika s.r.o.

Státní fond životního prostředí České republiky

Projekt "Ekologické likvidace vozidel" je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Státní fond životního prostředí České republiky

Chcete prodat nebo nechat zlikvidovat vozidlo?

Pošlete nám svoje číslo a my Vám zavoláme zpět!